Escape room za otroke

Escape room za otroke je zgolj ena izmed različnih starostnih skupin, v katere se uvrščajo obiskovalci različnih sob pobegov. Sicer statistika morda celo nekoliko preseneča, saj pravi, da je povprečni igralec star 35 let, ima višjo izobrazbo in je v skoraj polovici primerov ženska. Kljub temu pa otroci in mladostniki ostajajo zelo pomembna ciljna skupina.

Dober escape room za otroke mora zagotavljati več postavk in resnica je, da ob vse večji ponudbi sob pobega v Sloveniji in v tujini niti ni tako težko izbrati: escape room za otroke mora biti prilagojen otrokovi starosti, njegovim umskim, jezikovnim in gibalnim sposobnostim. Reševanje izziva, ki izpolnjuje vse naštete elemente in je torej za otoka primeren, prinese želeni učinek in občutek zadovoljstva, izziv, ki je za otroka prezahteven ali neprimeren, prinese zgolj frustracijo.

4 lastnosti, ki jih ima vsak dober escape room za otroke:

  • Escape room za otroke zbuja vedoželjnost, aktivnost in zanimanje za različne panoge

Otroci nikakor niso lahek plen, kadar želimo zbuditi zanimanje za neko področje, zato je treba vedno ponuditi prijazne in kreativne načine, s katerimi se bodo pripravljeni učiti in pridobivati novo znanje. S tega stališča escape room za otroke, ki bo dobro motiviral in angažiral k sodelovanju, v svoji zasnovi vedno predvideva uporabo logike in reševanje na videz zapletenih in nemogočih miselnih izzivov. Otroci ljubijo idejo, da jim je uspelo nemogoče.

  • Escape room za otroke spodbuja dobro komunikacijo v družini, tako med starši in otroki kot tudi med sorojenci

Otroci se v tistih igrah pobega, ki niso natančno prilagojene za določeno starost in so namenjene samo njim, učijo dobro, spoštljivo in učinkovito komunicirati in sodelovati z drugimi družinskimi člani, ki sodelujejo v igri pobega, saj se zelo hitro začnejo zavedati, da za uspešen pobeg neizogibno potrebujejo pomoč in znanje starejših. Dobra interakcija prinese občutek zmagoslavja prav vsej družini in je tako mimogrede tudi odličen »family bonding«.

  • Escape room za otroke je dober poligon za opazovanje otrokovega obnašanja

Če se otroci in starši izziva pobega lotijo skupaj, starši lahko neposredno opazujete otrokovo obnašanje in delovanje, ki ga sicer največkrat tako ali tako že poznate, soba pobega pa vam ponuja potrditev vaših opažanj ali pa morda prinese celo kakšno presenečenje – igra pod določenim stresom in časovnim pritiskom namreč vedno sproži pristne odzive, zato se otrok v igri pobega obnaša enako ali vsaj precej podobno, kot se obnaša tudi sicer v resničnih življenjskih situacijah. Je pogumen borec ali je bolj plašen in za reševanje problemov potrebuje več časa? Ima rad delo v skupini ali je bolj solist? Se izzivov loteva natančno ali bolj površno? Se vede šefovsko ali raje uboga navodila? Kakšna je njegova sposobnost koncentracije in ohranjanja koncentracije? Zna dobro ubesediti svoje ideje in jih predstaviti drugim članom skupine? Je vztrajen ali obupljiv?

  • Escape room za otroke je zanesljiv pobeg od raznih pametnih zaslonov

V današnjem času je, žal, že dobro znan razmah otroške in mladostniške odvisnosti in zasvojenosti s pametnimi telefoni in tablicami. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da število ur, ki jih otroci in odrasli preživimo pred raznimi zasloni, iz leta v leto še vedno narašča. Soba pobega je tako dobra oblika pobega pred pastmi »tehnoloških drog«, saj zagotavlja resničnostno igro, v kateri je otrok prisiljen komunicirati in sodelovati z drugimi člani svoje ekipe, s katero ravno tako doseže veselje in dobro počutje. V zadnjem času se ponudba sob pobegov iz zaprtih in dobesedno zaklenjenih sob širi na odprte prostore (gozd, grad, smučišče itn.) in je igra pobega lahko tudi zelo prijetna aktivnost na prostem, ki hkrati spodbuja gibanje.

Escape room za otroke je lahko tudi zanimiva popestritev družinskih izletov, saj je v Sloveniji trenutno že več kot deset različnih ponudnikov iger pobega, samih iger pobega pa že skoraj trideset.